Idrett – en rusfri sone

Square

Idrett – en rusfri sone

De fleste er enige om at idrett og alkohol ikke passer sammen. Men gode holdninger er ferskvare, og i år ønsker Rusfri dag 8. juni et økt fokus på idrett som alkoholfri arena.

En av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer er idretten, og den er for mange barn og unge en stor del av oppveksten. Samtidig viser et anslag fra Folkehelseinstituttet at omtrent 90 000 barn har foreldre som drikker for mye. Det betyr at mange har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold. Rusfrie arenaer, som i idretten, er derfor ekstra viktig for mange.

– Vi mener at idretten bør være en trygg og god alkoholfri arena for alle, og særlig for barn og unge, sier initiativtaker til Rusfri dag 8. juni, Knut Haugsvær.

Med seg på laget har han tidligere fotballkeeper, Steinar Sørlie. Han har selv erfart verdien av at idretten er en rusfri sone.

– Jeg har selv både som spiller og som foresatt sett hvor viktig det er med gode, rusfrie idrettstilbud, forteller Sørlie. Vi vet at det fortsatt kan være mye alkohol også innen idretten, og jeg mener det er fint å markere Rusfri dag 8. juni for å minne om at idrett bør være et rusfritt og trygt tilbud for alle.

Sørlie har lagt proffspillet på hylla og jobber nå i Frelsesarmeens rusomsorg. Her er han blant annet gatefotballtrener for spillere som har slitt og sliter med rus.

– Et garantert rusfritt tilbud gjør at det er lettere å holde seg vekk fra rus. I gatefotballen vet de som er med at de kan være helt trygge på at de ikke støter på rusmidler eller mennesker påvirket av rus. For mange er dette helt avgjørende, forteller Sørlie.

Tidligere fotballproff Steinar Sørlie markerer gjerne Rusfri dag 8. juni. Her er han avbildet mens han deler ut gratis drikke og informerer forbipasserende på Nationaltheatret i Oslo om Rusfri dag. Foto: Lars Kristian Singelstad/Frelsesarmeen

Viktige rollemodeller

Knut Haugsvær støtter Sørlies uttalelser, og mener forebygging er svært viktig.

– Noen av de viktigste rollemodellene for barn og unge, er mennesker de har mye kontakt med, som foreldre, venner og trenere.

Forskning viser at tidspunktet for når man begynner å drikke alkohol, påvirker hvor mye man drikker som voksen. Samtidig viser forskning at deltakelse i idrett kan utsette debuten med alkohol hos ungdom.
– Men det skjer ikke automatisk, det krever at vi alle er bevisst på eget ansvar og at vi kan tilby et trygt og inkluderende miljø med trenere og ledere som er gode rusfrie rollemodeller, poengterer Haugsvær.

– Idretten bør alltid være et fristed, avslutter han.

(Undersøkelsene det henvises til i pressemeldingen er hentet fra av-og-til.no.)

Rusfri dag arrangeres torsdag 8. juni:

– Setter søkelys på hva rusmidler gjør med oss og oppfordrer folk til å avstå fra rus denne dagen.

– En dag for solidaritet og ansvar.

– Markeres i hele landet, av Frelsesarmeen, Fretex og mange samarbeidsorganisasjoner.

– Markeringen skjer på ulikt vis – noen har konserter og lokalkjente på stands. Felles for alle er at det serveres alkoholfri drikke og at informasjon deles ut.

– Samarbeidsorganisasjoner: Actis, AV-OG-TIL, Blå Kors, Retretten, IOGT, Juvente, DNT edru livsstil, og Virke.

Fakta:

9 av 10 nordmenn mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol.

95 % mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement.

94 % mener at man bør la være å drikke alkohol når man er med som foreldre ved et idrettsarrangement.

En femtedel av norske idrettsforeldre har vært bekymret for at barnet eller ungdommen kan komme til å drikke alkohol når de overnatter på idrettsarrangementer.
(Kilde: Avogtil.no)

Nyttige linker:

www.rusfridag.no

www.facebook.com/rusfridag

www.drikkmer.no

www.av-og-til.no

www.akan.no