Det kan være feil i den nye kjernejournalen.

Square

Det er viktig å sjekke sin egen kjernejournal. Slik gjør du:

På helsenorge finner du nå mange tjenester, også den nye kjernejournalen. Når du logger inn får du tilgang på tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse. 

Gå til helsenorge.no og klikk deg inn på Kjernejournal. Klikk videre på “Se din kjernejournal”. Her får du opp ulike valg for om du ønsker å logge på med bankID eller med andre autentiseringsløsninger.

Når du er logget inn kan du se informasjon om kontaktpersoner, kritisk informasjon, tidligere besøkshistorikk med mer.  Gå til helsenorge.no her

Foto: iStockphoto

annonse: