Du respekterer vel bålforbudet?

Brannvernforeningen minner om at det fra 15. april og frem til 15. september er forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
– Selv om brannfaren utendørs neppe er overhengende nordpå, er sesongen for gress-, kratt-, og lyngbranner for lengst i gang i Sør-Norge. Derfor er det viktig at folk respekterer bålforbudet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Med forskrift om brannforebygging som kom i fjor, ble reglene for bålbrenning endret noe. En viktig presisering er at bålforbudet gjelder i all utmark. Kommunene kan dessuten fravike bålforbudet gjennom lokal forskrift, dersom lokale forhold tilsier det.

– Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. På den annen side er det tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, poengterer Søtorp.

Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge.

– Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en ørliten glo starte brann, påpeker Søtorp.

Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner eller kinesiske lykter og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

– Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, understreker Søtorp.
Tekst: Mynewsdesk Foto: yuratosno3/Shutterstock.com


 

 

Du trenger ikke bål for å få fram den gode smaken.
Prøv krydder og sauser fra Grillhagen

 

 

reklame;
Lån til Folket – uten sikkerhet – opptil 500.000
Eksempel eff.rente 15,8 %, 65.000. o/5 år, etb.geb. 950, Tot: 92.354 kr.

 

 


 

  • Nytt deksel til mobilen?

    Lux-Case: Tilbehør til ethvert produkt