Respekter bålforbudet

det fra 15. april og frem til 15. september er forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark

det fra 15. april og frem til 15. september er forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark