Helsebarometeret 2017: Helse troner på topp

Square

Velgernes tilbakemelding er soleklar.

I kampen om statsbudsjettkronene må helsesektoren bli vinneren. – Befolkningen vil at helse skal prioriteres, men en fersk rapport viser at helse taper budsjettkampen. Politikerne er åpenbart i utakt med velgerne sine, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Helsepolitisk barometer for 2017 er utført av analysebyrået Kantar TNS (tidligere TNS Gallup). Undersøkelsen har kartlagt befolkningens syn og meninger om en hel rekke helsepolitiske spørsmål.

På spørsmål om hvilken samfunnssektor som bør prioriteres høyest i statsbudsjettet, svarer den høyeste andelen av respondentene at det må være helse.

– Befolkningen mener helse må prioriteres, men en fersk rapport fra Menon Economics viser at helse taper i budsjettkampen. Politikerne er åpenbart i utakt med velgerne sine, sier Hermansen.

Rapporten dokumenterer i tillegg at Norge bruker mindre på helse enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med i Norden og Europa.

Bekymret for et todelt helsevesen

60 prosent av respondentene svarer at vi allerede har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.

– Jeg har sagt at jeg frykter et todelt helsevesen i fremtiden, men nå mener altså over halvparten av de spurte at vi er der allerede. Dette utfordrer vårt grunnprinsipp om lik tilgang til helsehjelp, sier Hermansen.

Det er også en klar motstand mot å betale høyere egenandeler. Så mange som 86 prosent er negative til mer egenbetaling.

Helsepolitikk avgjørende for velgerne

Sammen med innvandring og arbeidsledighet, mener befolkningen at oppgavene i helsesektoren er en av våre tre største utfordringer. For godt over halvparten av velgerne er helsepolitikken det viktigste for hvilket parti de skal stemme på ved høstens stortingsvalg.

– Jeg ønsker meg en valgkamp der partiene er tydelige på hva de vil med helsesektoren. Det er mye som ikke fungerer og som må opp og frem i lyset, sier Hermansen.

Til tross for at befolkningen mener helse må prioriteres høyere, er flertallet fornøyd med helsevesenet. Mer enn halvparten av befolkningen er i kontakt med helsevesenet i løpet av et år, enten som pårørende eller ved egen sykdom, og de aller fleste er godt fornøyde med dette møtet.

Befolkningen er derimot mindre fornøyd med regjeringen, som får terningkast 3,2 for sin innsats for å skape et bedre helsevesen. Befolkningen skiller altså mellom politikerne som styrer og setter rammene, og de som jobber i helsevesenet.

– Dette tyder på at befolkningen mener helsepersonellet løser oppgavene så godt de kan innenfor de rammene som er satt, men at rammene og forutsetningene bør bli mye bedre, sier Hermansen.

Tekst: Mynewsdesk  Illustrasjonsfoto: Colourbox