IMG_8933 med

NYE LESEVANER. Markedsanalytiker Anders Lindgren mener informasjonsjungelen på nett har endret måten vi tar til oss kunnskap på. Foto: Johnny Syversen

NYE LESEVANER. Markedsanalytiker Anders Lindgren mener informasjonsjungelen på nett har endret måten vi tar til oss kunnskap på. Foto: Johnny Syversen